Bedrijfsstraat 2 - 3990 Peer
Tel.: 011 96 00 68011 96 00 68
Contacteer ons!
Informatie-aanvraag vanaf uw website

Een volledig bodemonderzoek vanuit Peer

Ons bedrijf heeft sinds 2010 een partnership opgebouwd met een Vlaams laboratorium voor de uitvoering van een uitgebreide reeks van chemische, microbiologische en ecotoxicologische analyses voor onderstaand bodemonderzoek regio Peer en matrices in heel Vlaanderen.

Bodem en grondwater

Vraag onze expertise voor de staalname van bodem en grondwater voor de opmaak van een Oriënterend Bodemonderzoek, een Technisch Verslag Grondverzet en een Evaluatierapport Schadegeval. Ook regelen wij de bewakingsmonitoring op en rond bedrijven, (oude) stortplaatsen, groeves,…

Waterbodem

Reken op ons voor de staalname van waterbodems van zowel kleine beken en riviertjes als van grotere vijvers, meren en rivieren. Voor deze laatsten zetten wij een eigen boot in.

Afvalwater

Wij staan in voor de regelmatige staalname van afvalwater ter hoogte van lozingspunten in riolering en/of in oppervlaktewater. Ook de technische uitvoering en de administratieve afhandeling van afvalwaterheffingscampagnes in het kader van de bepaling van de heffingsbijdrage voor het lozen van dit afvalwater nemen wij voor onze rekening.

Ons partnerbedrijf is eveneens erkend voor staalname van drinkwater, proceswater en koelwater, digestaten, al dan niet asbesthoudend afval/puin, ….

Oppervlaktewater

Wij verzorgen de staalname van zowel oppervlaktewaters in kleine beken en riviertjes als in grotere vijvers, meren en rivieren, ook met een eigen boot.

Afval

Reken op ons voor de staalname van afval in het kader van ingangs- en/of nacontroles bij afvalverwerkers en/of erkende stortplaatsen. Wij zijn eveneens gespecialiseerd voor de staalname van tal van afvalstromen zoals slib, shredder, sterk verontreinigd puin of verontreinigde grond,…. .

Digestaten

Tot slot zijn wij er voor onze klanten voor de staalname van digestaten als restproducten van vergistingsinstallaties. Bodemonderzoek en diverse bijkomende diensten vindt u bij ons in Peer. Maak snel een afspraak.

Clikc+