Bedrijfsstraat 2 - 3990 Peer
Tel.: 011 96 00 68011 96 00 68
Contacteer ons!
Informatie-aanvraag vanaf uw website

Bel ons op in Peer voor een grondige bodemsanering

Een historische vervuiling van uw site of een lek in een brandstoftank? Schakel ons bedrijf in voor een bodemsanering regio Peer. Ook grondwatersaneringen voeren wij over heel Vlaanderen uit.

Bodemverontreinigingen aanpakken

Wij zorgen vanuit Peer voor de gefaseerde bodemsanering van verontreinigingen en drijflagen veroorzaakt door lekkende brandstoftanks. Wij doen dit met zachte en betaalbare saneringstechnieken zoals:

  • de DRU-technologie of het inzetten van een in situ olie-afscheider die toelaat pure olie te verwijderen uit de drijflaagzone;
  • adsorptiefilters voor de verwijdering van zeer dunne oliefilms op het grondwater die ontstaan door opstijgend grondwater doorheen een met olie verontreinigde bodem;
  • een selectieve ontgraving van zwaar verontreinigde grond in de onmiddellijke omgeving van de lekkende brandstoftank;
  • Fytoremediatie of de verwijdering van restverontreiniging door minerale olie in bodem en/of grondwater met bacteriën in symbiose met plantenwortels.

Grondwater saneren

Naast bodemsaneringen regelen wij de in situ en ex situ sanering van grondwater, verontreinigd met zware metalen, door:

  • microbieel geïnduceerde vorming van irreversibele neerslag van metaalsulfiden (in situ);
  • “Pump en treat”, een technologie waarbij de behandelingsstap bestaat uit de adsorptie van de in het grondwater aanwezig metalen aan mineralen desgevallend gecombineerd met een fyto-extractie van de zware metalen.

Asbest verwijderen

Consulteer ons om op een milieuverantwoorde wijze de sanering van bodems en/of ophoogmateriaal, verontreinigd door asbest, uit te voeren door:

  • screening en inventarisatie van de asbestverontreiniging
  • verwijdering van deze verontreiniging

Informeer ons vandaag nog over de verontreiniging. Wij helpen u verder.

Clikc+