Bedrijfsstraat 2 - 3990 Peer
Tel.: 011 96 00 68011 96 00 68
Contacteer ons!
Informatie-aanvraag vanaf uw website

Grondonderzoek door een saneringsdeskundige uit Peer

Wij zijn erkend als bodemsaneringsdeskundige (eBSD) type 1. Hierdoor kunnen wij voor uw grondonderzoek vanuit Peer volgende diensten leveren in heel Vlaanderen.

Opmaken van Oriënterende Bodemonderzoeken (OBO)

Op gronden waar een inrichting is of was, een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de Vlarebo-lijst, dient op bepaalde tijdstippen een bodemonderzoek plaats te vinden. Dit oriënterend bodemonderzoek moet uitmaken of er aanwijzingen zijn van een ernstige bodem- en/of grondwaterverontreiniging. Het houdt een beperkt administratief en historisch onderzoek en een beperkte monsterneming en analyse van bodem- en/of grondwatermonsters in. In het geval dat er voor de grond een risico bestaat dat er zich asbest bevindt, moet er altijd een asbestscreening en een asbestonderzoek uitgevoerd worden.

Wij zijn erkend door OVAM voor de opmaak van een OBO. 

Technisch Verslag Grondverzet (TVG)

De opmaak van een Technisch Verslag Grondverzet is bijvoorbeeld verplicht bij grondwerken voor bouwprojecten, bepaalde wegenis- en rioleringswerken, bij de herbestemming van homogene/heterogene grondpartijen van gekende en ongekende oorsprong en bij de exploitatie van een Tijdelijke Opslagplaats (TOP) voor bodem of van een Centrum voor Grondreiniging (CGR). Er moet wel gekeken worden naar de hoeveelheid te ontgraven grond en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Evaluatierapport schadegeval

Voor schadegevallen waarbij een bodem- en/of grondwaterverontreiniging ontstaat, voorziet de milieuwetgeving de mogelijkheid dit op een snelle en administratief eenvoudige manier aan te pakken. Hiervoor moet het schadegeval binnen de vier weken gemeld worden aan het bestuur van de gemeente waar het schadegeval heeft plaatsgevonden. Wij zijn door OVAM erkend om de nodige maatregelen uit te werken waarna een ‘Evaluatierapport Schadegeval’ wordt opgemaakt. Op zoek naar een deskundige voor grondonderzoek in de regio van Peer? Bel ons meteen.

Clikc+