Bedrijfsstraat 2 - 3990 Peer
Tel.: 011 96 00 68011 96 00 68
Contacteer ons!
Informatie-aanvraag vanaf uw website

Een gedragen stabiliteitsstudie vraagt u aan ons in Peer

Aanvullend aan een milieuhygiënisch onderzoek voeren wij diepsonderingen uit. Als het nodig is, kunnen wij hierbij een stabiliteitsstudie regio Peer uitwerken in samenwerking met een externe partner. Wij komen hiervoor graag naar uw werf, wanneer deze gelegen is in Vlaanderen.

Vele toepassingen

Een stabiliteitsstudie kan zeker aangewezen zijn bij:

  • woning-, appartements- en industriebouw
  • nieuwbouw of renovatiewerken
  • infrastructuurwerken zoals wegenbouw, bruggen en tunnelbouw
  • uitgravingen: dimensioneren van taluds en grondkerende structuren
  • bemalingen of het bepalen van toelaatbare grondwaterverlaging

Op basis van de meetresultaten, verzameld tijdens de sonderingen, worden berekeningen uitgevoerd van het grensdraagvermogen en van het nuttig draagvermogen. Verder nemen wij in ons rapport de zettingsberekeningen op en wordt een algemeen funderingsadvies geformuleerd.

Naast de hierboven vermelde mechanische karakterisatie van de ondergrond, kunnen wij ook de hydraulische karakteristieken van de ondergrond op experimentele wijze bepalen. Deze karakteristieken zijn uitermate belangrijk bij de dimensionering van infiltratieputten en/of infiltratiebekkens. Uiteraard bieden wij u bij deze dimensionering de nodige diensten aan.

Nood aan een stabiliteitsstudie of diepsonderingen? Contacteer ons vandaag nog. Wij bedienen vanuit Peer werven in heel Vlaanderen.

Clikc+